Burglar

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě společnosti MOBILE-POWER s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodě Gino Fashion (dále jen VOP) jsou závazné pro jakýkoliv nákup v tomto internetovém obchodě provozovaném obchodní společností  MOBILE-POWER s.r.o. se sídlem Tišnov, K Čimperku 1845, PSČ: 666 01, IČ: 28326776 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. a vl. C 61498 ( dále též jen Společnost, prodávající či provozovatel obchodu). VOP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy a upravují smluvní vztahy mezi Společností, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, nejsou-li tyto upraveny odlišně v kupí smlouvě. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy výslovně neupravené v kupní smlouvě či VOP zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či jiná smlouva vymezená v zákoně, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, jednající svým jménem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem K platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a zboží kupuje jako konečný spotřebitel, nikoliv za účelem dalšího prodeje.
Kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a jedná svým jménem, pod kterým je registrován jako podnikatel, včetně přiděleného IČ či DIČ. Vztahy mezi prodávající a kupující nikoliv spotřebitelem se řídí těmito VOP jen v rozsahu, v jakém jsou v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.) s vyloučením ustanovení občanského zákoníku týkající se spotřebitelských smluv (Hlava pátá).
Internetový obchod je obchod využívající komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, kdy předmět této kupní smlouvy je vždy vymezen jako zboží z nabídkového katalogu umístěného na webových stránkách prodávajícího nabízeného za ceny, které jsou rovněž stanoveny na webových stránkách prodávajícího.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu MOBILE-POWER jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.
2. K objednání zákazník vybere zboží zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. Zveřejněním zboží na svých stránkách, včetně závazné ceny vymezuje prodávající závazně předmět kupní smlouvy.
3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení této objednávky, přičemž smluvní strany výslovně přijetím těchto VOP vyslovují souhlas tím, že kupní smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
4. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího ve formě odkazu na webovou stránku prodávajícího. Pokud by prodávající upravil konkrétní smluvní vztah odlišně od VOP, či od cenové či kvalitativní nabídky na svých webových stránkách, musí tuto skutečnost sdělit kupujícímu nejpozději při potvrzení objednávky s žádostí o potvrzení ze strany kupujícího, kupní smlouva vznikne poté v rozsahu odlišných ujednání teprve jejich akceptací kupujícím.
5. Místem dodání zboží je vždy adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích K uzavření smlouvy jsou dány těmito VOP. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky její obsah zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce K úhradě. Vztahují-li se ke konkrétní objednávce akční slevy, které se neobjeví přímo v konečné ceně, musí být na tuto skutečnost kupující upozorněn s tím, že akční sleva stanovená vždy v % mu bude odečtena v konečné faktuře, takový postup je však možný pouze u dodávek hrazených v místě dodání dobírkou.
7. Jednostranné zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné, lze je provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás. Prodávající si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu paušální poplatek na úhradu vynaložených nákladů až do výše 100% ceny poštovného a balného.
8. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Nebyla-li platná cena odvolána ve formě změny na webových stránkách prodávajícího, platí cena, která byla zveřejněna v okamžiku zaslání objednávky. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
9. Smlouva je uzavírána v elektronické podobě v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a jeho prezentace

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.
Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na internetových stránkách prodávajícího, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zobrazení zboží
Obrázky a popisky u zboží mají informativní charakter, nelze z nich dovozovat konkrétní barevný odstín či detail provedení zboží, jedná se vždy o údaje poskytované výrobcem a prodávající nemá možnost tyto přesné údaje ověřovat (např. rozměry, váha, složení materiálu).

5. Způsoby platby, náklady na doručení

Způsoby platby v internetovém obchodě jsou možné:
bankovním převodem 
Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace K platbě. Expedici zboží lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Při platbě bankovním převodem uvádějte vždy jako variabilní symbol číslo objednávky.
na dobírku (hotově při převzetí zboží) 
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce).
kreditní kartou
Při platbě kreditní kartou vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace K platbě. Prodávající přijímá tyto kreditní karty: VISA, VISA-ELECTRONIC, EUROCARD-MASTERCARD. Expedici zboží lze uskutečnit až po závazném potvrzení provedené platby.
K ceně zboží je vždy připočítáván poplatek v částce 85,- Kč za náklady na doručení.

6. Způsob doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta nebo určená přepravní společnost působící v ČR, o konkrétních společnostech zajišťující přepravu zboží budete informování při objednávání zboží. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu a sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Česká Pošta - v pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice. Vyhledání zásilky je možné ZDE nebo na lince pro zákaznický servis 800 177 889. Objednané zboží je zasíláno obchodním balíkem České pošty. Informace o dodacích podmínkách pro zákazníky ze Slovenské republiky naleznete v podmínkách Zasílání do SR.

Kurýrní přeprava zajišťující komfortní doručení následující pracovní den od podání zboží.

Včasné informace o čase doručení s možností změny instrukcí pro doručení - více na www.chcisvujbalik.cz
Objednané zboží je expedováno do 1 pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
Rozvážka probíhá v pracovních dnech, nejdříve následující den po odeslání zásilky. v případě nepřítomnosti má být adresátovi balíku zanecháno "Oznámení o uložení zásilky", kterou je možno následně vyzvednou do 7 dnů na přepážkách České pošty. Balíky dodávané prostřednictvím spediční společnosti jsou rovněž avizovány předem zasláním sms , při nezastižení zákazníka, je řidič povinen rovněž oznámit uložení zásilky a určit místo, na kterém si zásilku zákazník vyzvedne či způsob sjednání nového doručení.
Daňový doklad - faktura je zaslána zákazníkovi na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky, originál faktury je přiložen ke zboží , faktura slouží rovněž jako dodací list a je podkladem pro případné reklamace.

7. Dodací podmínky

Termín dodání
Zboží, které je SKLADEM, objednané v pracovních dnech do 15:00, Vám doručíme zpravidla do druhého pracovního dne kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě zveřejněné na webových stránkách prodejce a v den objednání je zpravidla expedováno zákazníkovi. Víkendové objednávky, či objednávky realizované o svátcích či zaslané v pracovní dny po 15.hodině, jsou zpracovávány vždy první následující pracovní den.Informace o tom, které zboží je skladem se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má informativní charakter. v případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce je nebude fyzicky mít skladem K dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.
Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitelem, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. v případě zjištění poškození je třeba sepsat reklamační zápis přímo s doručovatelem. Pokud zjistí kupující poškození či jiné vady až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně vytknout tyto vady s tím, že se vychází z toho, že tyto vady mělo zboží již při převzetí. Při nedodržení lhůty k vytknutí vad delší než 48 hodin po převzetí má se za to, že zboží bylo dodáno jako bezvadné a postupuje se jako při reklamaci skrytých vad.
Je-li kupujícím spotřebitel, je povinen rovněž objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození . I když nedodržením tohoto postupu není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy či zboží reklamovat, je vhodné tento postup dodržet v rámci možnosti uplatnění následné náhrady škody vůči přepravci.

8. Záruka

Na veškeré zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží do přepravce, kdy rovněž přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.
Pokud vám bylo dodáno jiné zboží, než jste si objednali či zásilka je neúplná, kontaktujte neprodleně naše zákaznické oddělení a dohodněte další postup.
Vykazuje-li zboží skryté vady, které se vyskytnou po dobu trvání záruky, je nutno uplatnit právo odpovědnosti za vady písemnou formou (doporučuje se pro zjednodušení vyplnit jednoduchý reklamační protokol) s popisem vady a  požadavkem na způsob vyřízení reklamace. Zboží odešlete na adresu MOBILE-POWER s.r.o. , K Čimperku 1845, 666 01 Tišnov balíkem České pošty či jiné balíkové služby spolu s reklamačním protokolem (či písemným uplatněním reklamace) a daňovým dokladem (fakturou), osvědčujícím nabytí zboží. Při ztrátě faktury jste povinni hodnověrným způsobem ( výpisem z e-mailové korespondence atp.) prokázat, že jste zboží koupili u prodejce a datum prodeje. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě do třicetí dní.
V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen uhradit náklady, které kupující vynaložil při uplatňování svého práva. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy je povinen prodávající vrátit kupní cenu do 30 dní ode dne, kdy rozhodl o oprávněnosti reklamce, a to převodem na kupujícím určený bankovní účet či poštovní poukázkou na jím určenou adresu.

9. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, může tak učinit bezprostředně po objednání, dokud není zboží expedováno, v takovém případě je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně, emailem nebo telefonicky). Objednávka bude v takovém případě provozovatelem zrušena, prodávající si však vyhrazuje právo účtovat paušální náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zpracováním objednávky až do výše 100% ceny dopravného.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to bez udání důvodů , tedy vrátit zboží do 15 dnů od jeho převzetí bez jakékoliv sankce.  K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zboží musí být nepoškozené bez zjevné známky používání. Zákazník odešle vrácené zboží na své náklady na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu , bez nákladů dopravného na jím určené číslo bankovního účtu či poštovní poukázkou na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na případy uvedené v ust. § 57, odst.4 občanského zákoníku a na smluvní vztahy, v nichž kupujícím není spotřebitelem.
Písemné odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:
MOBILE-POWER s.r.o. ,Tišnov, K Čimperku 1845, PSČ: 666 01
Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.
Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu, neboť internetový obchod prodávajícího je určen výlučně k maloobchodnímu prodeji.
V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku i podle § 575 Občanského zákoníku pro nemožnost plnění, tedy v situaci, kdy zboží nemá skladem a není schopen je za běžných oklností a bez výrazně vyšších nákladů zajistit. v případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod). 

10. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpis České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv K těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení prostřednictvím elektronické pošty v případě, že kupující s tím vyslovil souhlas a po dobu, po kterou kupující tento svůj souhlas nezruší.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny VOP lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na e- mailovou adresu info@ginofashion.cz či poštou na adresu MOBILE-POWER s.r.o. , K Čimperku 1845, 666 01 Tišnov.
Pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, které nebude lze řešit smírnou cestou, k čemuž se prodávající přednostně zavazuje, jsou příslušny obecné soudy v České republice.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dnem 1.7. 2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Kontaktní údaje prodávajícího: MOBILE-POWER s.r.o. se sídlem Tišnov, K Čimperku 1845, PSČ: 666 01, IČ: 28326776 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. a vl. C 61498

www: www.ginofashion.cz
e-mail: info@ginofashion.cz
tel.: +420 722 707 717

Reklamační list ke stažení

Czech English